หน้ากากกันฝุ่นและกลิ่นสารเคมี แบบคาดศีรษะ (FFP2) MKMSTY1729CV
-
ติดต่อสอบถาม

............................................................................................................................

คุณสมบัติ

  • หน้ากากชนิดมีวาล์วหายใจออก ช่วยระบายอากาศและความร้อนได้เร็วทำให้หายใจได้สะดวก
  • เป็นหน้ากากที่ใช้ป้องกันอนุภาคที่อยู่ในรูปของแข็งและของเหลวที่มีพิษ ป้องกันได้ทั้งฝุ่นละเอียดและสารเคมีไอกรดที่เจือจาง
  • มีความสามารถในการกรองฝุ่นได้ 94%
  • น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย มีโครงคาดที่สันจมูก สามารถปรับแต่งป้องกันไม่ให้เสียรูปทรงทำให้แนบสนิทบริเวณสันจมูก
  • สามารถทนความร้อนได้ดี
  • สามารถพับเก็บได้สะดวก

ลักษณะการใช้งาน

  • เหมาะกับงานห้องเคมีหรืออุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีฝุ่นและกลิ่นรบกวน

มาตรฐาน  EN 149 (FFP2)