หน้ากากกรองฝุ่นละออง (FFP2) MKMSF111
-
ติดต่อสอบถาม

............................................................................................................................

คุณสมบัติ

  • ใช้ป้องกันอนุภาคที่อยู่ในรูปของแข็งและของเหลวที่มีพิษ ฝุ่นละเอียด 
  • มีความสามารถในการกรองฝุ่นได้ 94%
  • น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
  • มีโครงดาดที่สันจมูก สามารถปรับแต่งป้องกันไม่ให้เสียรูปทรงเพื่อความแนบสนิทบริเวณสันจมูก
  • ทนความร้อนได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้ป้องกันฝุ่นพิษ ฝุ่นฝ้าย ผงเคมี ถ่านหิน ซิลิก้า ปูนซีเมนต์ เชื้อจุลภาค ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
  • เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นมาก  งานเหมืองแร่  และโรงพยาบาล

มาตรฐาน  EN 149 (FFP2)