แว่นตานิรภัย ชนิดเลนส์ไร้ฝ้า EPPV7725NAF
-
ติดต่อสอบถาม

................................................................................................................................

คุณสมบัติ

  • แว่นตานิรภัยรูปทรงสปอร์ต
  • เลนส์ไร้ฝ้า

ลักษณะการใช้งาน

  • เหมาะกับงานที่อุณหภูมิร้อน-เย็น และต้องการเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน

มาตรฐาน  ANSI