วันที่ก่อตั้ง :  18 สิงหาคม 2536
                                                                              

ประเภทธุรกิจ :   ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
 

ระบบคุณภาพ :   มาตรฐาน ISO 9001:2015

ระบบคลังสินค้า :   พื้นที่จัดเก็บสินค้ามากกว่า 3,000 ตารางเมตร


ระบบขนส่ง :    รถจัดส่งสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกวัน


ศูนย์กระจายสินค้า :    กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี, นครราชสีมา


กลุ่มลูกค้า :   กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
                   กลุ่มอุตสากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
                   กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
                   กลุ่มปิโตรเคมี 
                   กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
                   กลุ่มอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์
                   กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ 
                   กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก