รับสมัคร! 

  • ฝ่ายขาย หลายอัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ), สาขา ชลบุรี, สาขา โคราช
  • ฝ่ายประสานงานขาย ประจำสำนักงานใหญ่ (1 อัตรา), สาขา ชลบุรี (1 อัตรา)
  • ฝ่ายคลังสินค้า ประจำสำนักงานใหญ่ (1 อัตรา)

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

      ฝ่ายบุคลากร                    

                 

         02-747-0044 Ext. 117-118

                 

         HR@celicagroup.com