SAFETY WEEK 2017 "งานความปลอดภ้ยและชีวอนามัยแห่งชาติ ครังที่ 31 "
 • 3 January 2018 10:28
 • 3679
 • 0
งานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา ในนาม บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ฟุ๊ตเวิร์ค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายใต้แบรนด์ MAXS
อ่านต่อ
อบรม Internal Audit ISO 9001:2008
 • 3 January 2018 08:35
 • 4501
 • 0
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบ ISO 9001:2008 จึงได้จัดอบรม  Internal Audit ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทีมตรวจติดตามภายใน โดยเชิญอาจารย์จาก URS มาบรรย
อ่านต่อ
กิจกรรม CSR มอบความดีสู่สังคมครั้งที่ 2
 • 21 September 2017 13:28
 • 4439
 • 0
  คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เซลิก้าอินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ฟุ๊ตเวิร์ค จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR “ มอบความดีสู่สังคม ครั้งที่ 2 ” ที่โรงเรียนวัดท่าชัย จ.นครนายก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555   โดยการร่วมทาสีรั่
อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกจิตสำนึก ปลูกป่าชายเลน
 • 21 September 2017 13:28
 • 3514
 • 0
  วันนี้ทางผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัทฟุ๊ตเวิร์ค จำกัด ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประโยชน์ให้แก่งสังคม กับกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก ปลูกป่าชายเลน” ในวันที่ 28 มกราคม 2555 ที่คลองโค
อ่านต่อ