• 3 January 2018 at 08:35
  • 5533
  • 0

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบ ISO 9001:2008

จึงได้จัดอบรม  Internal Audit ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทีมตรวจติดตามภายใน

โดยเชิญอาจารย์จาก URS มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบ ISO ให้ดีขึ้น