บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

22 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 12 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทรศัพท์ : 0 2747 0044 (AUTO) , 09 2747 0044
  โทรสาร : 0 2747 0404-5
  E-mail : celicabkk@celicagroup.com

แผนที่ สำนักงานใหญ่

 

                     บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด (สาขาโคราช)

560/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4433 4995-6
โทรสาร : 0 4433 4997
E-mail : celicakr@celicagroup.com

แผนที่ สาขาโคราช

     

บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด (สาขาชลบุรี)

555/12-13 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวัน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 3804 2333 (AUTO)
โทรสาร : 0 3804 2330
E-mail : celicacb@celicagroup.com

แผนที่ สาชาชลบุรี

  

 

บริษัท ฟุ๊ตเวิร์ค จำกัด

22 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 12 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0 2747 0044 (AUTO) , 09 2747 0044
โทรสาร : 0 2747 0404-5
E-mail : celicabkk@celicagroup.com

แผนที่ บริษัท ฟุ๊ตเวิร์ค จำกัด

 

     

E-mail Contact

ปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.