ชุดล้างตาแบบเคลื่อนย้ายหรือแขวนผนัง EWTS-T250
-
ติดต่อสอบถาม

.................................................................................................................................

คุณสมบัติ

  • ชุดล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายหรือแขวนผนังบรรจุน้ำได้ขนาด 53 ลิตร ( 14 แกลลอน) สามารถใช้งานได้นาน 15 นาที 
  • ตัวถังใส่น้ำล้างตาผลิตจาก ABS พลาสติก สีเหลือง   
  • ตัวถังใส่น้ำล้างตา ขนาด 66x51x24 cm FLOW SPEED มากก่วา 1.5 L/min 
  • เป็นชุดล้างตาแบบเคลื่อนที่และสามารถแขวนผนังได้ สามารถตั้งพื้นได้โดยควรตั้งสูงจากพื้น 83.8 - 114.3  cm  
  • สายน้ำและการไหลของน้ำมีความเร็วต่ำ เพื่อล้างตาได้ทั้งสองข้างและไม่ทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บที่ตา รวมทั้งอัตราการไหลของน้ำสูงพอที่จะทำให้ผู้ใช้ลืมตาได้ตลอดขณะชำระล้างตา 

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้ล้างตากรณี เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่เป็นอันตรายมากเข้าดวงตา
  • ใช้สำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา เพียงดึงแผงหัวฉีดสีดำเพื่อปล่อยน้ำล้างตาออกมา
  • ใช้นิ้วแหวกตาพร้อมก้มหน้าลงให้น้ำไหลผ่านที่ดวงตาเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ก่อนไปพบแพทย์

มาตรฐาน   EN 15154-1:2006,  EN15154-2:2006