หน้ากากกันฝุ่นและกลิ่นไอระเหยสารอินทรีย์แบบสายคล้องหู มีวาล์วหายใจออก MKMS822VC
-
ติดต่อสอบถาม

.............................................................................................................................

คุณสมบัติ

  • หน้ากากกันฝุ่นและกลิ่นไอระเหยสารอินทรีย์แบบสายคล้องหู มีวาล์วหายใจออก
  • ป้องกันฝุ่น ฟูม ละอองน้ำ ละอองน้ำมัน

มาตรฐาน  EN 149 (FFP2)